Skip links
 • Materiały do druku należy dostarczyć w postaci plików PDF:
  pozbawionych warstw i przezroczystości (spłaszczone),
  · w formacie netto odpowiadającemu formatowi w zleceniu, powiększonego o występujące spady,
   · z prawidłowo ustawionym polem przycięcia (TrimBox),
   · z właściwie zadanymi marginesami,
   · z osadzonymi czcionkami.

 • W przypadku książek należy przesłać dwa pliki w formacie PDF; w jednym pliku powinna znaleźć się okładka, a zawartość drugiego powinien stanowić tekst książki (środek).

 • Jeśli książka jest podzielona na wiele plików, prosimy o przejrzyste i jednoznaczne oznaczenie kolejności plików.
 • Plik powinien zawierać wszystkie strony, ułożone według właściwej kolejności, włączając w to wakaty (puste strony). Na wakatach prosimy nie umieszczać informacji typu „to jest wakat”.
 • Orientacja stron powinna być jednakowa w całym pliku.
 • Prosimy o niedostarczanie gotowych impozycji do druku, my wykonujemy odpowiednią impozycję i dopasowujemy pliki do dostępnych formatów papieru.
 • W przypadku oprawy klejonej liczba stron powinna być podzielna przez 2 a w oprawie szytej liczba stron powinna być podzielna przez 4 (prosimy o wstawienie wakatu/ów, jeśli to konieczne, w innym przypadku wstawimy je na końcu publikacji).
 • Pliki mogą być przesłane drogą elektroniczną (np. przez e-mail). Zalecamy wgranie plików na nasz serwer FTP. Dane do zalogowania się na Serwer FTP dostępne są dla zarejestrowanych klientów, po zalogowaniu, pod adresem http://www.sowadruk.pl. Istotne jest, by wszystkie pliki były odpowiednio nazwane, utrzymując spójność z nazwami użytymi w całej komunikacji z działem handlowym i przesłaną dokumentacją.

 

 • Spady

   

  • Spad to fragment grafiki/tekstu, który jest poza formatem pracy netto i będzie w całości lub fragmencie usunięty podczas przycinania pracy.
  • Dowolny element projektu (zdjęcie, grafika, tekst, tło), który styka się z krawędzią strony, powinien wystawać poza format strony o minimum 3 mm. Jest to tzw spad.
  • Projekty wymagają uwzględnienia spadu z czterech stron.
  • W przypadku druku cyfrowego obecność znaczników cięcia nie jest wymagana. Jeśli są zastosowane muszą być odsunięte na min. 3 mm od krawędzi strony. 
  • Standardowa wielkość spadu to 3 mm z każdej 4 stron pliku. W przypadku książek, broszur, itp. wystarczające są spady z 3 stron, z pominięciem spadu przy grzbiecie publikacji.
  • W przypadku braku spadów określonych powyżej, drukujemy plik w takiej postaci, jaką otrzymaliśmy (bez spadów lub z mniejszymi spadami)
  • W przygotowanych pracach nie trzeba umieszczać kostek kolorystycznych oraz znaczników cięcia. Jeżeli jednak będą umieszczone w pliku, prosimy o odsunięcie je o 3 mm.

   

  • Marginesy         

   • Wszystkie znaczące elementy takie jak teksty, kody, logo powinny być w odległości nie mniejszej niż 5 mm od linii cięcia. / Ważne elementy, takie jak teksty, logo, kody paskowe powinny być umieszczone w plikach nie bliżej niż 5 mm od krawędzi cięcia.
   • Należy unikać stosowania stosunkowo cienkich (poniżej 10 mm) ramek okalających strony./Nie należy stosować ramek okalających strony bliższych niż 10 mm od krawędzi strony.
   • W przypadku nie zdefiniowania wielkości marginesów lub różnicy pomiędzy realnym formatem stron w plikach, a formatem podanym w zamówieniu (niezgodności formatów) – wyśrodkujemy dostarczone pliki.
   • Jeżeli w ramach jednego pliku występują różne formaty stron – wyśrodkujemy marginesy do formatu podanego w zamówieniu.
 •                

  • Bitmapy (zdjęcia) powinny być przygotowane w rozdzielczości 200 – 300 dpi i osadzone jako obiekty TIFF z kompresją bezstratną (LZW, ZIP) lub wysokiej jakości JPEG. Niższa rozdzielczość spowoduje widoczne obniżenie jakości wydruku, a wyższa rozdzielczość niepotrzebnie zwiększy rozmiaru pliku, bez wpływu na jakość druku. JPEG o niskiej jakości (z wysokim stopniem kompresji) także odbije się negatywnie na jakości druku.
  • W materiałach skanowanych należy usunąć raster oryginału (np. poprzez rozmycie). Zapobiegnie to powstaniu efektu mory na wydrukach. 
  • Minimalna grubość linii dla 100% K oraz kolorowych to 0,4 pkt (0,14 mm). Minimalna grubość linii szarych to 0,7 pkt (0,25 mm).
  • Minimalna grubość linii dla 100% czarnych oraz kolorowych to 0,4 pkt (0,14 mm). Minimalna grubość linii szarych to 0,7 pkt (0,25 mm).
  • Minimalne nasycenie szarych apli to 12%
  • Pliki czarno białe powinny być przygotowane w rozdzielczości 300 dpi (nie mniejszej niż 200 dpi)
  • Pliki kolorowe powinny być przygotowane w rozdzielczości 300 dpi.
  • W przypadku druku kolorowego pliki powinny być przygotowane jako kompozyt w rozbarwieniu CMYK, dla prac czarno-białych najlepsza jest skala szarości. Zastosowanie innych przestrzeni barwnych (RGB, Lab), może spowodować niezamierzone rastrowanie tekstów na wydruku.
 • Okładki | Oklejki 

   

  • Grzbiety książek o grubości 6 mm i mniej nie powinny zawierać tekstów oraz grafik (w tym logo).
  • Teksty i grafiki nie będące tłem na grzbiecie powinny być odsunięte od krawędzi o ok. 2 mm, natomiast na przedniej i tylnej stronie okładki książki w oprawie miękkiej o minimum 7 mm (w twardej 10 mm), aby nie wchodziły na bigi otwierające lub wypalenia.
  • W przypadku okładki, z zadrukiem dwustronnym należy na wewnętrznej stronie zrobić wybranie w grafice (białe pole) o szerokości grzbietu + po 5 mm z każdej strony.
  • Na życzenie wykonujemy rozrys okładek do oprawy twardej – prosimy o kontakt z handlowcem
  • Okładki prosimy załączyć w postaci oddzielnego pliku pdf kierując się ogólnymi zasadami przygotowania plików. 
  • Przed przygotowaniem oklejki/okładki można poprosić przedstawiciela handlowego/pracownika DTP o rozrys lub podanie grubości grzbietu.
   W przypadku zadruku okładki na stronach wewnętrznych, należy pozostawić tam biały grzbiet + po 5 mm z każdej strony grzbietu na klejenie boczne.
  • Wszystkie teksty i elementy graficzne na grzbiecie powinny być w odległości min. 1,5 mm od bigu (krawędzi grzbietu).
  • Ze względów estetycznych lepiej nie umieszczać żadnych tekstów i innych wolno stojących elementów w odległości mniejszej niż 7 mm od grzbietu z powodu znajdującego się tam bigu.
  • Właściwe przygotowanie plików do druku pozwala na uniknięcie błędów, odsyłanie projektów do korekty po weryfikacji technologicznej w drukarni i tym samym skraca czas produkcji książki. Przygotowaliśmy narzędzie, które pozwala samodzielnie wyliczyć wszystkie parametry niezbędne do stworzenia właściwego projektu. Wystarczy podać dane pracy, takie jak np. ilość stron, rodzaje surowca oraz oprawy – kalkulator automatycznie wyliczy wszystkie wymiary. 
 • Blok wnętrza

  • Wnętrze powinno być dostarczone w postaci pliku lub plików pdf zawierających wolno stojące strony wraz ze wszystkimi wakatami.
  • Jeśli wnętrze jest podzielone na kilka plików, należy pamiętać o jednoznacznym wskazaniu właściwej kolejności plików.
  • Rozmiar stron oraz marginesy w pliku powinny być zgodne z oczekiwanymi w książce z uwzględnieniem wymaganych spadów.
  • W przypadku występowania stron w kolorze (np. w postaci wkładek) należy dokładnie opisać ich położenia w książce wg paginy, lub lepiej, wg kolejności stron w książce.
  • W sytuacji dokonywania poprawek w plikach już dostarczonych do drukarni, strony na których dokonano korekt, należy przysłać w postaci osobnych plików pdf (po jednym na stronę) lub jako plik zawierający całą książkę wraz z poprawkami.
  • Ilość stron w bloku przy oprawie szytej to zawsze wielokrotność liczby 4, a przy klejonej liczby 2, 4, 6, lub 8 w zależności od formatu i użytej maszyny.
  • Przy oprawie szytej, położenie wkładek drukowanych na innym papierze niż reszta książki nie jest całkowicie dowolne i zależy od układu leg. Nie dotyczy to pojedynczych arkuszy doklejanych do bloku.

   

 • Czcionki     

   

  • Wszystkie wykorzystane w zleceniach czcionki powinny być załączone do pliku PDF. Niespełnienie tego wymagania może spowodować nieprawidłową interpretację pliku przez maszynę drukującą (RIP maszyny drukującej) i użycie przez nią niewłaściwych czcionek (niezastosowanych w dokumencie).
  • W przypadku problemów z załączeniem czcionek można je skrzywić, ale prosimy o takie działanie jedynie w ostateczności, ponieważ znacznie powiększa to rozmiar plików.
  • Czarne teksty powinny być w kolorze czarnym 100% – dla przestrzeni CMYK C0 M0 Y0 K100.
  • Nie zalecamy stosowania czcionek mniejszych niż 6 pkt.
  • W pliku pdf należy osadzić komplet użytych czcionek lub – ostatecznie – zamienić wszystkie teksty na krzywe. To drugie rozwiązanie powoduje znaczny wzrost wielkości i skomplikowania pliku, należy więc stosować je tylko w razie konieczności.
  • Czcionki poniżej 12 pkt powinny być w kolorach z 100% nasyceniem użytych kanałów (100% K lub 100% M i Y).

   

 • Kolorystyka

   


  • Pliki pdf przeznaczone do druku nie powinny mieć załączonych profili ICC. W przypadku użycia profilu wyjściowego zostanie on pominięty w procesie druku.
  • Właściwa przestrzeń barwna to CMYK. W przypadku zdjęć dopuszczalne jest zastosowanie kolorów RGB, jednakże kolorystyka odbitki może odbiegać od pliku/podglądu/wzoru przekazanego do druku.
  • Można stosować kolory Pantone pod warunkiem ich prawidłowego skonfigurowania. Nazwa koloru w pliku musi być zgodna z oczekiwaną na wydruku.
  • Klient jest zobowiązany do określenia jednego ze sposobów realizacji druku koloru specjalnego:
   – oryginalny Pantone (druk offsetowy)
   – symulacja Pantone z CMYK (druk cyfrowy)
   – konwersja Pantone do CMYK (druk cyfrowy).
  • Symulacja z CMYK wykazuje różnice kolorystyczne względem oryginalnego Pantone. Zastosowanie tej opcji ograniczone jest wyłącznie do standardowej biblioteki kolorów. Nie ma możliwości wykonania kolorów metalicznych, fluorescencyjnych oraz pastelowych.
  • W przypadku braku informacji od klienta dotyczącej zastosowania koloru dodatkowego w pliku produkcyjnym, proces druku zostanie zrealizowany jako symulacja Pantone z CMYK zgodnie z normą ISO uwzględniającą profil podłoża.
  • Elementy, które mają mieć identyczny kolor na wydrukach, muszą mieć jednakową przestrzeń barwną.
  • Nie można stosować poddruku (overprint) białych obiektów. Takie elementy nie pojawią się na wydrukach.
   Drobne, jasne elementy (np. teksty) nie powinny znajdować się na ciemnym tle drukowanym z wielu składowych.
   Nie należy stosować obiektów w kolorach Pantone z przezroczystościami przysłaniających inne obiekty, ani obiektów z przezroczystościami zasłaniających elementy w kolorach Pantone.
  • Niewłaściwe jest stosowanie niepełnych przestrzeni barwnych, np. CMY bez kanału K itp.
   Jeśli istotne jest utrzymanie określonej kolorystyki, należy dostarczyć wzór lub podać nr koloru Pantone zbliżony do docelowego.
  • Ilustracje w kolorze czarnym muszą składać się tylko z koloru czarnego. Nie dopuszczamy składowych z CMYK lub RGB.
  • Elementy, które mają być na wydrukach identyczne muszą mieć tą samą przestrzeń barwną (np. grafika i tekst w tym samym kolorze).
  • Ilustracje w kolorze czarnym muszą składać się z jedynie z czarnych (szarych) elementów z kanału K.
  • Należy rozważnie stosować funkcję nadruków (overprint). Jej użycie może zmienić obraz w stosunku do tego, co widać w pliku PDF.
  • Nie należy stosować funkcji nadruków dla koloru białego, elementy te będą wtedy w druku niewidoczne.
  • Nie należy umieszczać niewielkich małych jasnych elementów (kresek, tekstów) w kontrze (na ciemnym tle) składającej się z kilku składowych CMYK.
 • Uszlachetnienia

  • Uwaga, projekty graficzne wszystkich rodzajów uszlachetnień należy przygotować w tym samym rozrysie, w jakim przygotowana jest okładka lub inna część publikacji, która podlega uszlachetnieniu (z uwzględnieniem właściwego położenia elementów dodatkowych, zachowując odpowiednie formaty i marginesy). / Projekty graficzne wszystkich rodzajów uszlachetnień należy przygotować w tym samym rozrysie, w którym przygotowana jest okładka lub inna część pracy, która podlega uszlachetnieniu, z zachowaniem formatów i marginesów.
  • Lakier punktowy UV – Maska na lakier punktowy UV powinna być przygotowana w osobnym pliku.
   Wszystkie elementy lakierowane muszą być oznaczone jednym, 100% kolorem.
  • Tłoczenie folią na gorąco (hotstamping) – Maska na tłoczenie folią na gorąco powinna być przygotowana w osobnym pliku.
   Tak jak w przypadku lakieru UV elementy foliowane na gorąco muszą być oznaczone jednym, 100% kolorem. Można używać tylko elementów wektorowych o grubości nie mniejszej niż 0,4 mm, położonych nie mniej niż 0,2 mm od siebie.
  • Tłoczenie na sucho – Maska na tłoczenie na sucho powinna być przygotowana w osobnym pliku. Można używać tylko jednokolorowych elementów wektorowych o grubości nie mniejszej niż 0,5 mm, położonych nie mniej niż 2 mm od siebie.
  • Tłoczenia (zarówno na gorąco foliami, jak i na sucho – wklęsłe i wypukłe) nie mogą być realizowane na liniach cięcia, wpaleniach oraz bigach.
  • Lakier miejscowy UV 3D. Pod lakier 3D zawsze stosujemy matową folię anty-scratch lub soft-touch. Maska na lakier UV powinna być przygotowana w osobnym pliku. Może zawierać przejścia tonalne lub elementy o różnej grubości lakieru (efekty przestrzenne)Wszystkie elementy lakierowane muszą być oznaczone jednym kolorem, najlepiej w przestrzeni K 20-100%. Jeżeli lakier 3D ma mieć jednakową grubość, wszystkie elementy powinny mieć kolor oznaczony jako K100. Jeżeli część elementów lakierowanych ma być niższa, mogą one mieć czarną składową w podanym wcześniej zakresie (im niższa wartość K, tym lakier będzie niższy).
  • Sztancowanie, wycinanie, bigowanie, perforacja (wykrojnik). Rysunek wykrojnika powinien być przygotowany w osobnym pliku. Można używać tylko elementów wektorowych – czarny kolor – cięcie, czerwony – bigowanie, niebieski – perforacja. Minimalna odległość bigów od siebie to 3 mm a linii cięcia to 5 mm. W przypadku skomplikowanych kształtów do wycięcia prosimy o przesłanie pliku do konsultacji.
  • Środkowanie uszlachetnień na okładkach, czyli równomierne ich umiejscowienie po to, aby uzyskać jak najlepsze wrażenia optyczne i estetyczne, jest sprawą indywidualną i zależy od zamysłu artystycznego projektanta okładki. Zalecamy jednak kilka zasad, które pozwolą na uzyskanie optymalnego efektu wizualnego.
  • Jeżeli w jednej pracy występują 2 lub więcej uszlachetnienia (każdy kolor folii także jest liczony jako osobne uszlachetnienie) należy je umieścić w osobnych plikach, z odpowiednią nazwą (nazwa_pracy_rodzaj_uszlachetnienia.pdf).

   

  1. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z niewłaściwego przygotowania materiałów do druku,w tym:
   · wynikających z użycia przezroczystości,
    · wynikających z użycia ukrytych warstw w pliku,
    · niewłaściwej kolejności pagin,
    · niewłaściwego umieszczenia stron wakatowych,
    · niewłaściwego przygotowania stron rozkładowych we wnętrzu,
    · położenia obiektów i tekstów,
    · niezgodności w nadaniu kodów ISBN,
    · odwzorowania kolorystyki przy druku bez podstaw kolorystycznych,
    · odwzorowania kolorystyki przy zastosowaniu materiałów kolorowych na stronach drukowanych w czerni,
    · odwzorowania kolorystyki oraz końcowego efektu w następstwie niewłaściwego doboru surowca,
    · rozbieżność kolorystyczną wynikającą z zastosowania przestrzeni barwnej RGB w pliku nakładowym,
    · błędów ortograficznych, gramatycznych i redakcyjnych w treściach,
    · ubytków grafiki, tekstów lub innych elementów spowodowanych przygotowaniem plików w systemie TEX, Apache FOP (lub innym tego typu oprogramowaniem do zautomatyzowanego składu tekstu),
    · estetyki wykonania projektu.

   Zakres kontroli

   1. Drukarnia dokonuje weryfikacji poprawności przygotowanych materiałów do druku, wg poniższych poziomów:
   • weryfikacja kompletności materiałów do druku (plików),
    · zgodność formatu materiałów z parametrami zamówienia,
     · zgodność objętości materiałów z parametrami zamówienia,
     · weryfikacja szerokości grzbietu oraz spadów w okładce/oklejce,
     · poprawność umiejscowienia wkładek i insertów,
     · prawidłowość osadzenia czcionek,
     · weryfikacja poprawności przygotowania materiału:
       – do lakierów wybiórczych,
       – do tłoczeń,
       – do wykrojników
     · weryfikacja rozdzielczości bitmap,
     · weryfikacja grubość linii,
     · poprawne umiejscowienie linii cięcia,
     · weryfikacja grafiki okładki względem stałych elementów oprawy:
       – bigi odsadkowe w okładce,
       – wpalenie w oklejce,
       – bigi skrzydełek,
       – marginesy,
    · wyrywkowa kontrola 100% nasycenia czarnych tekstów,
    · wykrywanie elementów z poddrukiem koloru białego,
    · występowanie oraz poprawność spadów.

   • Druk i oprawa Abedik

    W przypadku, jeśli chcesz zamieścić w swojej publikacji logotyp naszej firmy, wskazując ją jako miejsce druku publikacji, pobierz poniższe logo.

    pobierz logo Abedik

drukarnia-ksiazek Before
drukarnia-ksiazek After
Polityka prywatności

Twoja prywatność jest dla nas ważna. Abedik S.A. ma politykę szanowania Twojej prywatności w odniesieniu do wszelkich informacji, które możemy zbierać od Ciebie podczas korzystania z naszej strony internetowej https://abedik.com.pl i innych stron, które posiadamy i obsługujemy.

Prosimy o podanie osobistych informacji tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne do świadczenia usługi dla Ciebie.

Zbieramy je w sposób uczciwy i zgodny z prawem, z Twoją wiedzą i zgodą. Informujemy Cię również, dlaczego je zbieramy i w jaki sposób będą wykorzystane.

Zachowujemy zebrane informacje tylko przez czas niezbędny do świadczenia usługi, którą od nas żądasz.

Dane, które przechowujemy, chronimy w sposób komercyjnie akceptowalny, aby zapobiec ich utracie i kradzieży, a także nieuprawnionemu dostępowi, ujawnieniu, kopiowaniu, wykorzystywaniu lub modyfikacji.

Nie udostępniamy publicznie żadnych identyfikujących informacji osobowych ani stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków, gdy wymaga tego prawo.

Nasza strona internetowa może zawierać odnośniki do zewnętrznych witryn, które nie są przez nas obsługiwane. Prosimy mieć świadomość, że nie mamy kontroli nad treścią i praktykami tych witryn i nie możemy ponosić odpowiedzialności za ich polityki prywatności.

Masz prawo odmówić udostępnienia swoich danych osobowych, przy rozumieniu, że możemy nie być w stanie świadczyć niektórych żądanych przez Ciebie usług.

Kontynuowanie korzystania z naszej strony internetowej będzie uważane za akceptację naszych praktyk dotyczących prywatności i danych osobowych.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego, jak postępujemy z danymi użytkowników i danymi osobowymi, prosimy o kontakt.
Ta polityka obowiązuje od 24 stycznia 2020 r.

Warunki korzystania z usług Abedik S.A.

 1. Warunki
  Korzystając z witryny pod adresem https://abedik.com.pl zgadzasz się podlegać tym warunkom korzystania z usług, obowiązującym prawom i przepisom oraz akceptujesz, że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich odpowiednich lokalnych przepisów. Jeśli nie zgadzasz się z jakimkolwiek z tych warunków, zabrania się korzystania z tej witryny. Materiały zawarte na tej stronie internetowej są chronione odpowiednim prawem autorskim i znakami towarowymi
 2. Licencja użytkowania
  Zgadzasz się, że można tymczasowo pobrać jedną kopię materiałów (informacji lub oprogramowania) ze strony internetowej Abedik S.A. wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego i tymczasowego przeglądania. Jest to przyznanie licencji, a nie przeniesienie tytułu, i na mocy tej licencji nie możesz:i. modyfikować ani kopiować materiałów;ii. używać materiałów w celach komercyjnych lub do jakiejkolwiek publicznej prezentacji (komercyjnej lub niekomercyjnej);

  iii. próbować rekompilować lub dokonywać odwrotnej inżynierii jakiegokolwiek oprogramowania zawartego na stronie internetowej Abedik S.A.;

  iv. usuwać wszelkich informacji o prawach autorskich lub innych informacji o prawach własności intelektualnej z materiałów;

  v. przekazywać materiałów innej osobie ani “lustrzane” odbicie materiałów na innym serwerze.

  b. Ta licencja automatycznie ulega wygaśnięciu w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń i może być w każdej chwili rozwiązana przez Abedik S.A.. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub po wygaśnięciu tej licencji, musisz zniszczyć wszelkie pobrane materiały, które posiadasz, niezależnie od tego, czy są w formie elektronicznej czy drukowanej.

 3. Oświadczenie
  Materiały zawarte na stronie internetowej Abedik S.A. są udostępniane “w stanie, w jakim są”. Abedik S.A. nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym oświadcza i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym, bez ograniczeń, dorozumiane gwarancje lub warunki handlowości, przydatności do określonego celu lub nie naruszania własności intelektualnej lub innych praw.
  b. Ponadto Abedik S.A. nie gwarantuje ani nie dokonuje żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, przewidywanych wyników ani niezawodności korzystania z materiałów na swojej stronie internetowej lub w związku z tymi materiałami lub na jakichkolwiek witrynach powiązanych z tą stroną.
 4. Ograniczenia
  W żadnym wypadku Abedik S.A. lub jego dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym za utratę danych lub zysków lub z powodu przerwy w prowadzeniu działalności) wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z materiałów na stronie internetowej Abedik S.A., nawet jeśli Abedik S.A. lub upoważniony przedstawiciel Abedik S.A. został ustnie lub pisemnie powiadomiony o możliwości takich szkód. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia dorozumianych gwarancji ani na ograniczenia odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne, powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania do Ciebie.
 5. Precyzyjność materiałów
  Materiały zawarte na stronie internetowej Abedik S.A. mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Abedik S.A. nie gwarantuje, że jakiekolwiek z materiałów na jego stronie internetowej są dokładne, kompletne lub aktualne. Abedik S.A. może wprowadzać zmiany w materiałach zawartych na swojej stronie internetowej w dowolnym czasie bez powiadomienia. Jednak Abedik S.A. nie zobowiązuje się do aktualizowania materiałów.
 6. Odnośniki
  Abedik S.A. nie przeglądał wszystkich witryn podlinkowanych do swojej strony internetowej i nie jest odpowiedzialny za treść żadnej takiej połączonej witryny. Dodanie jakiegokolwiek odnośnika nie oznacza polecenia lub poparcia przez Abedik S.A. danej witryny. Korzystanie z takiej połączonej witryny odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
 7. Modyfikacje
  Abedik S.A. może zmieniać te warunki korzystania z usług swojej strony internetowej w dowolnym czasie bez powiadomienia. Korzystając z tej witryny, zgadzasz się być związany obowiązującą w danym momencie wersją tych warunków korzystania z usług.
 8. Prawo właściwe
  Te warunki i postanowienia są podlegają obowiązującemu prawu Belgii i Polsce są interpretowane zgodnie z nim, a Ty nieodwołalnie poddajesz się wyłącznej jurysdykcji sądu w tym państwie lub miejscu.